Sobre Equilatera

Som un equip de professionals procedents de les ciències socials, de la salut i del dret que treballem per a la implementació del principi d’igualtat d’oportunitats i l’assoliment de l’equitat de gènere en l’àmbit de les organitzacions.

Les nostres trajectòries professionals i bagatges personals plurals – que abasten des de l’àmbit de l’economia solidària i la transformació social, fins a l’àmbit empresarial, passant pel de l’Administració pública – ens complementen i doten de múltiples coneixements i eines que ens permeten desenvolupar projectes d’igualtat molt diversos.

D’aquesta manera, des d’un enfocament multi i interdisciplinari, treballem per una societat inclusiva, lliure de violències masclistes i discriminacions per raó de sexe, d’orientació sexual o d’identitat o expressió de gènere, defensant activament els treballs de cures i tot allò que situï el benestar i la vida en el centre – les xarxes de suport mutu, les polítiques públiques i privades orientades a la conciliació i la promoció de la coresponsabilitat, etc.– i, en definitiva, per una major justícia de gènere.

Equip

Sílvia Alberich Castellanos

Educadora social i antropòloga

Educadora social i antropòloga, activista feminista i mare.

Especialment sensibilitzada sobre les violències masclistes i la necessitat de dotar-se d’eines que permetin prevenir-les, detectar-les i abordar-les de manera efectiva i reparadora. En l’àmbit de les organitzacions, aquesta sensibilitat m’ha portat a desenvolupar diversos protocols d’actuació enfront de l’assetjament així com a impartir formacions específicament dirigides als equips responsables d’intervenir davant aquestes situacions.

D’altra banda, des de fa més d’una dècada, elaboro plans d’igualtat d’oportunitats, tant en l’àmbit de les relacions laborals com en el de la ciutadania i les polítiques públiques. Tot això sense perdre de vista el meu objectiu més preuat: aconseguir un equilibri personal, familiar i professional que contribueixi a la salut i a l’alegria de viure.

 • Diplomatura en Educació Social
 • Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
 • Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 • Postgrau en Gestalt Infantil
Ana Valero Rey

Ana Valero Rey

Formadora i consultora de gènere

El meu treball com a formadora i consultora de gènere ha connectat la meva passió per analitzar la realitat des de la perspectiva de gènere amb la meva faceta professional. Això s’ha materialitzat en projectes formatius per a empreses, centres educatius, universitaris i administració pública.

La meva variada experiència des de la sanitat fins a la consultoria és una bona base de dades per a la creativitat, la qual aplico en l’assessorament per a elaboració de plans d’igualtat i la implementació de polítiques públiques. La necessitat d’aconseguir l’equilibri entre la vida personal, familiar i professional, em porta a treballar des d’enfocaments transversals que aplico a la meva vida personal i laboral. El ioga m’acompanya durant anys i els passejos amb bicicleta per la naturalesa em fan somriure. M’encanta la pregunta per a què? M’ajuda a la priorització, definició i desenvolupament dels meus objectius.

 • Diplomatura en Infermeria.
 • Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
 • Doctorat en temes de Gènere.
 • Màster en Gènere, Identitat i Ciutadania.
 • Màster en Cooperació Internaciona i Gestió d’ONG.

Georgina González Ollé

Llicenciada en dret i Consultora de Gènere

La meva vinculació laboral al camp de la igualtat d’oportunitats i de gènere va ser casual, fa més de 12 anys, i beneïdes casualitats! Des de llavors treballo en allò que més feliç em fa: ajudar a entendre i a aplicar les polítiques d’igualtat en el marc de les organitzacions.
Durant tots aquests anys, he desenvolupat més de 100 plans d’igualtat, principalment en l’àmbit empresarial i he participat en la creació i desenvolupament de l’Eina de Disseny de Plans d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat, de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Durant els últims 3 anys m’he endinsat en l’àmbit de l’Administració Pública, com a tècnica d’igualtat en diferents Ajuntaments i assessora en diferents Consells Comarcals.

 • Llicenciada en Dret.
 • Postgrau: Programa de formació superior Agent d’Igualtat.
 • Curs de peritatge expert en avaluacions de conflictes laborals per assetjament.
Maria Villar

Maria Villar Roncero

Antropòloga i feminista

Antropòloga especialitzada en treball amb dones en situació de vulnerabilitat. He desenvolupat part de la meva trajectòria laboral en l’àmbit de l’acció social i la intervenció comunitària incloent perspectives interseccionals. Amb especial interès en l’àmbit de
l’economia social, he realitzat diferents projectes en l’entorn associatiu.

Militant en la transformació social mitjançant l’equitat i el feminisme, en constant procés de formació, apostant pel poder col·lectiu i comunitari per a la construcció d’una societat més justa.

 • Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.
 • Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.
 • Postgrau en Economia Social i Cooperativisme.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres per a més informació en relació als nostres serveis