Política de privacitat

EQUILATERA COOPERATIVA SCCL garanteix la privacitat de les dades personals facilitades, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD). La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari/a estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsable de les EQUILATERA i seran utilitzades amb la finalitat de contestar la petició realitzada per vostè i enviar-li informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar aquest formulari a nosaltres, vostè està d’acord explícitament a rebre’ls. Les dades seran cancel·lades a la seva sol·licitud o una vegada satisfeta la finalitat per la qual van ser recollides.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden enviar una comunicació per escrit a EQUILATERA amb domicili a C. ROSELLÓ 396, 4,2 08025 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic info@EQUILATERA.COOP incloent en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o altre document d’identificació similar, per exercir els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: pot demanar a EQUILATERA si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (si és incorrecte) o la seva supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per EQUILATERA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament: EQUILATERA deixarà de tractar les dades de la manera que vostè indiqui, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir processant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que desitgi que les seves dades siguin tractades per una altra firma, EQUILATERA facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable del tractament.
  • Possibilitat de retirar el consentiment: en el supòsit que s’hagi atorgat el consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com es queixa a l’autoritat de control: Si un usuari/a considera que hi ha algun problema amb la forma en què EQUILATERA està gestionant les seves dades, pot adreçar les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades corresponent, amb l’Agència Espanyola de protecció de dades sent la que s’indica en el cas d’Espanya la negativa a facilitar les dades implicarà la no prestació o impossibilitat d’accedir al servei per al qual vostè té dret a rebre una resposta a qualsevol dubte, consulta o aclariments derivats d’aquest formulari. Les parts se sotmeten, a la seva opció, per a la resolució de les controvèrsies i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web.